ILM-FAN VA TA’LIM-TARBIYANI RIVOJLANTIRISH FONDI

 

IJTIMOIY SIYOSIY YO‘NALISH

 

ILMIY VA AMALIY YO‘NALISH

TA’LIM VA TARBIYA YO‘NALISHI

Dasturlashga yo’naltirilgan matematika kursi

Dasturning asosiy maqsadi turli amaliy masalalarni ko‘rib chiqish jarayonida o‘quvchining ijodiy qobiliyatlarini, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, darslarda olingan bilimlarni chuqurlashtirish, umumiy dunyoqarashini kengaytirishdan iborat.

Vazifalar:

- o‘quvchilarda matematikaga qiziqish uyg‘otish;

- talabalarning matematika bo'yicha bilimlarini chuqurlashtirish va kengaytirish;

 - matnli masalalarni yechishda o‘quvchilarning matematik dunyoqarashini, tafakkurini, tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish;

- matematika insoniyat madaniyatining bir qismi sifatidagi g'oyalarni shakllantirish;

 - talabaning matematik madaniyatini oshirish;

 - mehnatsevarlik, sabr-toqat, matonat, tashabbuskorlikni tarbiyalash. Matematik to'garakning maqsad va vazifalari:

- matematika fanidan bilimlarni tizimlashtirish va chuqurlashtirish;

- talabalarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish - turli xil usul va usullardan foydalangan holda nostandart vazifalarni hal qilish;

 - mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish;

 - bilimlarni mustaqil egallash va qo‘llash qobiliyatini rivojlantirish;

- talabaning matematik madaniyatini oshirish;

Kurs davomida o’quvchi quyidagi yo’nalishlar bo’yicha bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi:
 
  • Mantiq va diskret matematika. Bu yerda to’plamlar nazariyasi, sonlar nazariyasi, grafiklar nazariyasi asoslari. Asosiy narsalar maktabda o'rganila boshlaydi.
  •  Matematik tahlil. Bir tomondan, u matematikaning butun go'zalligi va qudratini namoyon qilsa, ikkinchi tomondan, matematik ta'limning azob-uqubatlarini namoyish etadi. Bo'limni tushunish qiyin, shuning uchun siz tashqi yordamisiz qilolmaysiz. Kompyuter faniga boradiganlar uchun zarur. Chiziqli algebra. Bo'limni o'zlashtirish zarurati kelajakdagi maqsadlarga bog'liq. Agar siz GameDev, VR, grafik va hokazolarga kirmoqchi bo'lsangiz. – Chiziqli algebra talab qilinadi. Mavhum fikrlashni rivojlantiradi, bu umuman dasturlashda muhim ahamiyatga ega. Ko'p o'lchovli tuzilmalar va ularning o'zaro bog'liqligini tasavvur qilish uchun: bu juda zo'r.
  • Statistika va kombinatorika. Ular maktabda o'qishni boshlaydigan asosiy bo'lim. Dasturchi ishida ushbu kurs mavzulari deyarli har kuni sodir bo'ladi.
  • Algoritmlar nazariyasi.

Ushbu kurs sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning eng keng ko'lamli doimiy shakllaridan biridir. Kurs matematika fanini o‘rganishga qiziqish bildirgan, bilimini boyitish, matematik ko‘nikma va malakalarini oshirishga intilayotgan o‘quvchilardan tuziladi.

 

O’quvchilarining optimal soni - 5 dan 8 tagacha o’quvchi.

Kurs davomiyligi – 2 oy.

Bir mashg’ulotning davomiyligi – 1,5 soat.

Kurs – 7-10 sinflar uchun mo’ljallangan.

Kursni malakali matematika o‘qituvchisi boshqaradi.

 

Python kursi mavzular ro’yxati

Mavzular

Darsning davomiyligi (soatlarda)

1

Sonlar haqida umumiy ma`lumotlar

1.5

2

Bo`linish alomatlari

1.5

3

Sonni tub ko`paytiruvchilarga ajratish. Sonning EKUBi va EKUKi

1.5

4

Oddiy kasrlar ustida umumiy amallar. Oddiy kasrlarni qo'shish va ayirish

1.5

5

Oddiy kasrlarni ko'paytirish va bo'lish

1.5

6

O`nli kasrlarga doir misollar yechish. Oddiy kasrdan - o'nli kasrga, o'nli kasrdan oddiy kasrga o'tish. O'nli kasrlarni qo'shish va ayirish

1.5

7

O'nli kasrlarni ko'paytirish va bo'lish

1.5

8

Cheksiz o`nli davriy kasrlar

1.5

9

Musbat va manfiy sonlar ustida amallar

1.5

10

Birhadlar va ko'phadlar. Algebraik ifoda. Birhadlar va ko'phadlar ustida amallar bajarish

1.5

11

Bir o`zgaruvchi chiziqli tenglama

1.5

12

Umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqarish.

1.5

13

Ko’phadlarning ko’paytmasi

1.5

14

Daraja va uning xossalari

1.5

15

Qisqa ko'paytirish formulalari: Yig`indining kvadrati va ayirmaning kvadrati. Kvadratlar ayirmasi

1.5

16

Qisqa ko'paytirish formulalari: Yig`indining kubi va ayirmaning kubi. Kvadratlar ayirmasi. Kublarning yig`indisi va ayirmasi

1.5

17

Chiziqli tenglamalar sistemasi. O'rniga qo'yish usuli

1.5

18

Chiziqli tenglamalar sistemasi. Qo'shish va ayirish usuli

1.5

19

Chiziqli funksiya va uning grafigi

1.5

20

Sonning moduli. Bir noma`lumli chiziqli tensizliklar

1.5

21

Bir noma`lumli chiziqli tengsizliklar sistemasi

1.5

22

Modulli tenglama va tengsizliklar

1.5

23

Chala kvadrat tenglamalar

1.5

24

To'la kvadrat tenglamalar. Kvadrat tenglamalarni diskrimenant usui orqali yechish

1.5

25

Kvadrat tenglamalarni Viyet usuli orqali ishlash

1.5

26

Matnli masalalarni tenglamalar sistemasi orqali ishlash

1.5

27

Kvadrat tengsizliklar. Kvadrat tengsizliklarni intervallar usuli orqali ishlash

1.5

28

Bikvadrat tenglamalar

1.5

29

Kvadrat tenglamalar sistemasi

1.5

30

Kvadrat funksiya va uning grafigi

1.5

31

Modul qatnashgan va kvadrat ifodalar ustida amallar.

1.5

32

Sonning stadart shakli

1.5

33

Chiziqli parametrli tenglamalar

1.5

34

Ratsional ko'rsatkichli daraja

1.5

35

Murakkab ildizga doir misollar ishlash

1.5

36

Foiz

1.5

37

Ishga doir matnli masalalarni yechish

1.5

38

Aralashmalarga doir masalalarni yechish

1.5

39

Funksiya tushunchasi. Funksiyaning qiymatlar soxasi. Funksiyaning juft-toqligi

1.5

Бизни қандай топиш мумкин?
МАНЗИЛ

Тошкент ш., Олмазор тумани, Талабалар кўчаси, “Маънавият ва Маърифат Маркази” биноси

ТЕЛЕФОН
E-Mail:

info@ziyoforum.uz

АРИЗА БЕРИШ

УШБУ ШАКЛНИ МАЪЛУМОТЛАР БИЛАН ТЎЛДИРИНГ ВА МУТАХАССИСИМИЗ СИЗ БИЛАН БОҒЛАНАДИ

Saytdagi barcha materiallar qonun hujjatlariga, jumladan, mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risidagi Qonunga muvofiq himoyalanadi.